Nettiriippuvuus

Edellisellä sivulle kerrottiin siitä, kuinka monista hyvistä puolistaan huolimatta, internet on aiheuttanut myös monenlaisia ongelmia ja että eräs hälyttävimmistä netin käyttöön liittyvistä ongelmista on nettiriippuvuus. Tällainen riippuvuus on valitettavan yleistä juuri nuorten keskuudessa. Osa suomalaisistakin nuorista on alkanut syrjäytyä vietettyään liian paljon aikaa netissä tai erilaisia pelejä pelaten. Osa nuorista elää lähinnä vain verkossa ja verkon kautta – ystävät ja ihmissuhteet saattavat olla ainoastaan verkkoon painottuvia ja face-to-face-kontaktit saattavat tällaisilla ihmisillä olla vähäisiä.

Maailmalla on jopa raportoitu kuolemantapauksista, jotka ovat johtuneet siitä, että henkilö on viettänyt liikaa aikaa yhtämittaisesti ruudun ääressä. Nykyisin puhutaankin jo nettiaddikteista, joita voidaan verrata alkoholisteihin, peliriippuvaisiin tai narkomaaneihin, mutta sillä erolla, että nettiaddikteille netti on ikään kuin huume, josta he eivät osaa olla erossa ja jos he joutuvat syystä tai toisesta olemaan netistä erossa, saattavat he saada tästä suoranaisia vieroitusoireita – aivan samaan tapaan kuin narkomaanit ja alkoholistitkin.

Osa nettiaddikteista saattaa unohtaa syödä ja osa unohtaa huolehtia omasta hygieniastaan netissä viettämänsä ajan takia. On jopa jouduttu perustamaan nettiaddikteille tarkoitettuja klinikoita, joilla tätä nettiä kohtaan tunnettua riippuvuutta pyritään hoitamaan. Tällainen nettiaddikteille suunnattu klinikka löytyy nykyisin jopa Afrikan mantereelta, yhden nettiriippuvuuden hoitoon suuntautuneen klinikan avattua ovensa Algeriassa. Voidaankin sanoa, että nettiriippuvuus alkaa olla jo maailmanlaajuinen ilmiö ja nettiä onkin kutsuttu jopa ”elektroniseksi morfiiniksi”.

Oireet
Erään määritelmän mukaan henkilö käyttää nettiä liiallisesti, jos hän käyttää nettiä viikossa yli 38 tunnin verran. Tätä käyttömäärää pidempi aika netissä alkaa aiheuttaa huomattavia negatiivisia vaikutuksia, jotka näkyvät niin henkilön taloudellisessa tilanteessa, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa kuin työelämässäkin.

Nettiriippuvuus voidaan jakaa kolmeen erilaiseen muotoon. Ensimmäinen näistä muodoista on pelaaminen. Toinen muoto on erilaisten seksuaalisten aktiviteettien harjoittaminen ja kolmas muoto liittyy sähköpostin tai tekstiviestien ylenmääräiseen käyttöön.
Erään tutkimuksen mukaan vaikeaa nettiriippuvuutta kokee 0.7% väestöstä, kun taas eräs toinen tutkimus nostaa prosenttiluvun yhden prosenttiyksikön suuruiseksi. Lievemmistä netin käyttöön liittyvistä riippuvuusongelmista arvioidaan kärsivän noin 14% väestöstä. Tällaisessa lievemmässä tapauksessa henkilö saattaa esimerkiksi kokea, että hänen on vaikeaa pysyä poissa internetistä montaa päivää peräkkäin.
Nuorilla ongelmien esiintyvyys on yleensä yleisempää kuin muilla. Vaikeita ongelmia saattaa esiintyä jopa 2-11% nuorista, minkä lisäksi 10-20% arvioidaan olevan riippuvuusriskissä.

Millaisia oireita netin liiallinen käyttö sitten voi aiheuttaa? Se saattaa aiheuttaa esimerkiksi erilaisia unihäiriöitä, mikä puolestaan vaikuttaa elämänlaatuun merkittävällä tavalla. Liiallinen netin käyttö saattaa aiheuttaa masennusoireita sekä mielialahäiriöitä, mikä on hälyttävää, koska nuorilla tällaisia ongelmia on jo muutenkin hälyttävän paljon. Liiallinen käyttö saattaa johtaa myös päihdeongelmiin sekä sosiaaliseen syrjään vetäytymiseen. Myös osa tarkkaavaisuushäiriöistä johtuu liiallisesta netin käytöstä. Toisaalta joissakin tapauksissa juuri edellä mainitut seikat aiheuttavat runsasta netin käyttöä eli kyseessä voikin olla tietynlainen noidankehä.

Käyttäessään nettiä henkilö saattaa uppoutua siihen täysin ja aika tuntuu kuluvan kuin huomaamatta – ja sitä kuluu paljon! Tällöin pitäisi ensimmäisten hälytyskellojen alkaa soida. Henkilö saattaa kokea vieroitusoireita joutuessaan olemaan poissa netistä. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, mielialan laskeminen, ärtyisyys tai tylsistyminen ja oireet ilmaantuvat henkilön oltua muutaman päivän käyttämättä nettiä. Addiktin sietokyky alkaa pikkuhiljaa nousta ja tästä johtuen netin käyttö alkaa entisestään lisääntyä. Osa addikteista saattaa jatkuvasti haluta hallita omaa netin käyttöään, muttei onnistu tässä. Addikti käyttää kuitenkin nettiä jatkuvasti liikaa, vaikka se aiheuttaisi hänelle psyykkisiä tai fyysisiä ongelmia ja hänen mielenkiintonsa muita harrastuksia kohtaan saattaa kadota. Osa saattaa käyttää nettiä pyrkiessään pakenemaan masentunutta mielialaa tai negatiivisia tunteita, kuten syyllisyyttä, toivottomuutta tai ahdistuneisuutta. Osalla addikteista alkaa näkyä laskua toimintakyvyssä, mikä voi näkyä ammatillisen suorituskyvyn alentumisena. Opintosuoritukset saattavat alkaa heiketä ja sosiaaliset suhteet saattavat katketa. Jotta voitaisiin puhua nettiriippuvuudesta, on riippuvuuden tullut kestää minimissään kolmen kuukauden ajan ja henkilön on tullut käyttää nettiä vähintään kuusi tuntia päivässä lukuun ottamatta opiskelu- tai työkäyttöä.